Keresés a honlapon
Pályázati zárás
2014.09.22.

Lejárt a MIT és a Faludy György Irodalmi Műhely Szárnypróbálgatók 2015-ös pályázatának beadási határideje.
A pályázat zsűrije megkezdte munkáját.
Pályázat
2014.08.23.

Megjelent a "Szárnypróbálgatók 2015" című országos irodalmi pályázat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Szépírói Tagozata, és a Faludy György Irodalmi Műhely kiírásában.Pályamunkák beadási határideje: 2014. szeptember 21. 24 óra
FEJLESZTÉS
2014.08.22.

Tisztelt Érdeklődők!
Honlapom jelenleg fejlesztés alatt áll, rövid idő múlva megújult formában köszöntöm olvasóimat.

hieroglifák

 

mint tűzcsóvák sisteregnek

a versek ajkaimról

szavam tó tükrén fodrozódó

hóbortos varázslat

itt élek a létezés kopott dunnája

alá menekült bűnökkel

kérges markomból szivárognak

a múlt emlékképei

s önarcképet festek a jövő

agyongyűrt leplére

 

Csongrád, 2008. március 14.

 

 

Talán a szó ereje

 

Örülnöm kéne!

Most feltétel nélkül szeretnek,

de voltam már

kijátszott, megcsalt,

hanyagul elfelejtett.

Könnyeket nyeltem,

tódultak rejtett

képzelgések,

sokszor éreztem

magam idegennek,

sokszor méltatlan

kevésnek.

Megéltem szükséget,

adódott nyomor,

szétszóródva

szegényes ebéd roncsai

asztalomon.

Voltam megfigyelt ellenség,

vásott barát,

elesettnek utolsó

oltalom.

Hazudtam olykor,

csak ha menteni kellett

testet, lelket, hitet.

A szerencse folyton elfelejtett,

s a sors is csak

mindig a nehezét mérte.

Sosem volt könnyű diadal,

tán diadal sem,

csupán néhány fura dal,

mi utánam marad,

ha megőrzi egy-egy emlékezet.

Mégis reménykedem.

Az elhintett mag,

lefejtett szilánk

hordozza magán az egészet!

Utódaim, s társam

küszködve bár,

mégsem hiába gürcöl,

nem lepheti gyom korunkat,

nem telepedhet ránk enyészet.

S talán a szó ereje,

örökkévalóságnak maradó írás,

a többség igazába

vetett hit

a tettekhez majdan utat nyit,

örömkönnyeket ont egyszer a sírás!

Talán még megérem!

Jó volna tudni, látni,

miként lesz az emberségből

érdem!

 

Csongrád, 2008. február 07.

 

 

 

Mégis

 

Búcsúztam többször komisz városomtól,

mégis itt maradtam, meggyötört lelkem

a rideg szülőföld keblén dorombol,

szépségéről becses költeményt mormol;

– lám bántásokra hűséggel feleltem.

 

Mért adhat vigaszt ez a hallatlan csend,

szemek sarkában pislákoló fénnyel,

mely mint végtelenben a súlytalan rend

önnön valóságán néha elmereng,

de nászágyat bont kétes jövevénnyel.

 

Itt van mégis az otthon, a múlt közös,

itt gyökereznek gyermekkori álmok,

az út kíméletlen harcoktól rögös,           

de győzelmekben visszatér minden ős!

Mi lesz vélük, ha egyszer odébb állok?

 

Csongrád, 2008. február 17.

 

 

Góg és magóg fia vagyok én

 

– Ady Endre emlékére –

 

Együtt száguldoztunk; sztyeppék urai,

hódítók, Verecke hágóin át,

öltük, ki ellent mert szegülni nékünk,

ki védte földjét, vackát, önmagát.

 

Megtértek már mind a fölszántott rögbe,

hírmondónak csak egy-két túsz maradt,

s új államunk, mely itt alapíttatott,

máig sem szelídült zsarnok kéz alatt!

 

Európa közepe lett e síkság

hol már ezer éve keresgélünk

végleges földet, hozzánk méltó hazát,

gyakran halunk, de még mindig élünk!

 

Én is őseim megtért fia vagyok,

ki szerelmet, hazát, becsületet hisz,

magógok nemzetségét öröklő Góg,

mint ős Alexandriáját Kavafisz!

 

Öntsétek hát azt a sistergő ólmot

fülembe, had veszejtsen el a kín,

múltunk átkai jövőt építenek,

s én se legyek tékozló harlekin!

 

Csongrád, 2007. május 15.

 

 

 

 

Emlékezés Attila után

 

Vakító fény sikong a síneken,

kacér karvaly rojtozza az eget,

egyes egyedül rohan lihegve,

ki lefékez tajtékzó felleget.

 

A semminek ága döfött szíven,

magányos, jámbor utazó lettem,

a múlt, jelen, jövendő, mint árnyék

a nappalon, elmúlik felettem.

 

Mit tettem vajon, jót, gyalázatot,

szikrázott-e néha tékozló szó

ajkam repedésein, csiszolva

marad-e meg néhány üveggolyó!

 

Itt állunk pőrén, jeltől mocskosan,

vad, ziháló, magányos musztángok;

beszűkült hullámzó vér-erekkel,

s égetnek kormot lobogó lángok.

 

Sorsod, sorsom, népeink végzete:

bősz zabálás, újonti nyáltenger,

miközben csak a vers, bölcs poéma

nyomán maradhat ember az ember!

 

                                   2007. május 30.

 

 

Esti imádság

 

Ajkamról lefoszlott neveddel

kérleltelek mindenség Ura;

ábrándjaim soha ne vedd el,

ne legyél méltatlan mostoha!

 

Adj erőt és hitet élni még,

erőt, reménydús lázadáshoz,

hitet, mely új tettekhez elég,

s tán’ jövőnk is feloldozást hoz!

 

Ne taszíts el magadtól Uram,

lásd, rég megtért gyermeked kérlel!

Bűnöm, ha valaha volt, ha van;

szenvedem fájó szenvedéllyel.

 

Megtértem, s vállalom hitemet:

emberség, becsület hatalmát!

Bármi más hiába hiteget,

agyrém nem hajtja szívem malmát.

 

Mi felvidít, csupán a remény:

a jövendő megtisztult képe,

mely tudásként meglelt szerzemény,

igaz létünk valós értéke!

 

Tisztesség zászlaját kitűzzük

poklok poklán, emberség-hegyen,

a bűnöket messzire űzzük,

és együtt mormoljuk: úgy legyen!

 

 

Éjjeli diskurzus

 

„Tanuld meg ezt a versemet,

hadd kísérlek, ha nem leszek,”

(Faludy György)

 

            Gondoltad volna, mit kezd véled az utókor?

Mennyire gyászol hitves, barát, és tisztelő,

vajon mikortól fonja át a történelem

mindazt, mely szellemes elmédből pattant elő.

 

Gondoltad volna, mit kezd véled az utókor?

Okoskodók vonják kétségbe értékeid,

pózolnak, felkent ítészek bőrébe bújva,

rád uszítják e kor harci szelindekeit.

 

Gondoltad volna, mit kezd véled az utókor?

Éjjelente még hosszasan diskurál veled,

kinek megadatott jó néhány derűs óra,

ki foghatta még reszkető, baráti kezed.

 

Gondoltad volna, mit kezd véled az utókor?

Van, ki elmondja azt a megtanult versedet,

más dalol párizsi asszonyok csókjairól,

s új értelmet kutat egy metafora megett.

 

Gondoltad volna mit kezd véled az utókor?

Tankönyvek kötelező példatára emel

már évek óta híres pályatársak közé;

életműved halhatatlanságot érdemel!

 

Csongrád, 2008. február 10.